Ny medlem – Bostadsrättsförsäkring

 

Bostadsrättsförsäkring för Brf. BoKlok Västra Gryet i Kävlinge

 

 

 

Bostadsrättsförsäkringen är ett komplement till din befintliga hemförsäkring som ger ett skydd för din bostadsrätt. Denna ingår för alla medlemmar via föreningens egen försäkring. I detta informationsblad får du en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. Fullständiga villkor kan fås hos styrelsen.

 

Var gäller försäkringen?

 

Försäkringen är tecknad i Länsförsäkringar och gäller för din bostadsrätt inkl. fristående förråd, uthus, garage samt lägenhetens tillhörande tomtmark.

 

Vem gäller försäkringen för?

 

Försäkringen gäller för dig som bostadsrättsinnehavare.

 

Vad gäller försäkringen för?

 

Försäkringen omfattar:

 

* egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive inglasad balkong eller altan

* tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten

* fristående förråd, samt uthus och garage på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten

* egendom som tillhör bostadsrättsföreningen i bostadsrätten och som du är underhållsskyldig

för enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar

* grundsjälvrisken är 1500 kr

 

Vilket försäkringsbelopp gäller försäkringen för?

 

Följande belopp:

 

* egen bekostad fast inredning              Fullvärde kr

* övrig skada på lägenheten/lokalen      Fullvärde kr

* förråd, uthus och garage                    150 000 kr, första risk

* tomtmark                                         40 000 kr, första risk

 

Vad är självrisken?

 

* Om endast bostadsrättsförsäkringen berörs i en skada, är självrisken per lägenhet och skada

1500 kr

* Beroende på vilken försäkring som berörs (bostadsrätts- eller fastighetsförsäkringen) uttages endast

en självrisk

* För skador under självrisken sker ingen skadereglering