BRF tilläggsförsäkring

Bostadsrättförsäkring tillägg Bostadsrättsförsäkringen är ett komplement till din befintliga hemförsäkring som ger ett skydd för din bostadsrätt. Denna ingår för alla medlemmar via föreningens egen försäkring. I detta informationsblad får du en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. Fullständiga villkor kan fås hos styrelsen. Var gäller försäkringen? Försäkringen är tecknad i Länsförsäkringar och gäller för din bostadsrätt inkl. fristående förråd, uthus, garage samt lägenhetens tillhörande tomtmark.

Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som bostadsrättsinnehavare.

Vad gäller försäkringen för? Försäkringen omfattar: * egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive inglasad balkong eller altan * tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten * fristående förråd, samt uthus och garage på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten * egendom som tillhör bostadsrättsföreningen i bostadsrätten och som du är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar * grundsjälvrisken är 1500 kr

Vilket försäkringsbelopp gäller försäkringen för? Följande belopp: * egen bekostad fast inredning Fullvärde kr * övrig skada på lägenheten/lokalen Fullvärde kr * förråd, uthus och garage 150 000 kr, första risk * tomtmark 40 000 kr, första risk

Vad är självrisken? * Om endast bostadsrättsförsäkringen berörs i en skada, är självrisken per lägenhet och skada 1500 kr * Beroende på vilken försäkring som berörs (bostadsrätts- eller fastighetsförsäkringen) uttages endast en självrisk * För skador under självrisken sker ingen skadereglering