Aktuell info

Här kommer föreningen att kontinuerligt lägga upp information om vad som händer i vår förening.


230605

Adress till årsstämma

För er som planerar att delta i årets stämma så är adressen högalidsvägen 133 (samlingslokalen) 

 

Välkommen! 

 

Mvh

Styrelsen


230601

Försening i underhållsarbetet räcken

Prima Bygg meddelar att dom har kort om personal denna veckan så eventuellt påbörjas inte arbetet förrän nästa vecka. 


230530

Underhållarsbete räcken

Denna veckan kommer Prima Bygg att börja inspektera våra räcken på loftgångar och balkonger för att i nästa vecka börja byta ut de delar som är undermåliga. 

Arbetet kräver inga insatser från er sida utan allt arbete sker utifrån. 

Om ni har några frågor kring arbetet så skicka dom gärna till oss via mail på brf.vastragryet@gmail.com

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen. 

 


 

 

230509

Kallelse årsstämma samt trädgårdsdag….

Nu ligger kallelse till årets stämma i era brevlådor tillsammans med årsredovisningen. Stämman äger rum den 7 juni 18:00 i lokalen på Högalidsvägen. Ingen föranmälan krävs och vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen


230509

Trädgårdsdag och korvgrillning….

Söndagen den 14 maj 11:00 är det dags att återigen samlas och ta ett gemensamt ryck i soprum och gångar. 

Ju mer vi gör själva desto mindre behöver vi lägga på entreprenad…

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen


 

230112

Styrelsens arbete med ekonomin……

Som vi tidigare meddelat så har föreningens kostnader ökat markant under 2022. De kostnader som primärt drabbat oss hårdast är gas samt högre ränta på ett av föreningens lån. I prognosen för kommande år så kommer även kostnaden att öka ytterligare i takt med att bindningstider på el och övriga lån löper ut.

Föreningen kommer troligen att få tillbaka en del av sina el och gas-kostnader i form av statligt stöd vilket hjälper oss temporärt men föreningen behöver ända titta på alternativ som minskar vårt beroende av framför allt gas.

Styrelsen jobbar med två alternativ som tidigare nämnts, dels en fjärrvärmelösning, dels en lösning med luft-vatten värmepumpar.

Beslutet är komplext då det finns många aspekter att ta hänsyn till.  Investeringskostnader, driftskostnader, kostnadsstabilitet, omvärldsberoenden, miljöaspekter och leveransstabilitet.

En eventuell fjärrvärmeleverans framstår i nuläget som ett bättre alternativ generellt då en luft/vatten lösning inte frigör oss helt från behovet av gas, dessutom ökar vårt behov av el.  Luft/vatten ger oss inte heller obegränsat med varmvatten, vilket fjärrvärme gör.  

Just nu pågår framdragning av fjärrvärme inom Kävlinge och styrelsen har haft ett möte med ”Kävlinge Fjärrvärme AB” och deras VD för att skapa sig en bild av företaget och det arbete som pågår.  Det finns ett par beslut från bland annat banverket som ska till innan företaget kan fortsätta dra ledningar upp mot vårt område och leverans av fjärrvärme kan då ske först i höst. Styrelsen fortsätter att hålla kontakten med företaget.

Varför styrelsen inte valt att direkt välja en luft/vatten lösning är framför allt för att en sådan lösning inte ger den ekonomiska effekt som önskas. Den har även en begränsning i hur mycket den kan leverera och innebär också en del ljud vilket drabbar en del hus. Men styrelsen har inte lagt lösningen åt sidan utan väljer att avvakta tills vidare.     

 

En glädjande nyhet är att vi kan se att alla medlemmar i föreningen har tagit stort ansvar för att minska förbrukningen av el och gas då denna har minskat från föregående år. Det känns väldigt bra att vi alla tar ett ansvar i detta! Bra jobbat, tillsammans fixar i det här!

 


221209

Parkering för elbilar 🚗⚡️
 
Det dyker upp fler och fler bilar i vår förening som behöver laddas på någon av våra fyra laddplatser.
Än ser vi inget behov av att reservera dessa platser för laddbara bilar, men vi behöver hjälpas åt med att hålla dem tillgängliga för de som behöver.
Därför ber vi nu alla att i första hand parkera på övriga platser på gästparkeringen innan man väljer att ställa sig vid en laddplats.
För de som laddar gäller som vanligt att hjälpas åt och inte stå på platsen längre än nödvändigt.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen
 

 

 

221117

Problem med utskick av medlemsbrev

Vi har för närvarande problem att skicka ut de medlemsbrev som vi ibland mailar ut. Problemet ligger lite utanför vår kontroll men vi jobbar på en lösning, under tiden kan ni hålla koll på Facebook grupp och vår hemsida. Där kommer all information läggas ut som vanligt. 


221117

Samlad information om budgeten 2023

Vi har nu sammanställt och länkat till de dokument som hänvisades till på informationsmötet igår. Du hittar också anteckningar från mötet. 

Alla länkar finns i menyn ”för medlemmar” – > ”Budget 2023”


22112

Budgetförslag 2023

Nu finns budgetförslaget utlagt på hemsidan. Du hittar det här


 

 

221110

Möte angående avgiftshöjning

Med anledning av årets avgiftshöjning så inbjuds härmed samtliga medlemmar i föreningen till ett möte den 16/11 18:00 där representanter för styrelsen medverkar. 

Plats: Samlingslokal Högalidsvägen

På detta möte kan ni ställa frågor om budgetarbetet, planerade åtgärder, etc. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen. 

 


 

221104

Service gräsklippare

På tisdag den 8 november hämtas våra gräsklippare för service.  Servicen beräknas ta ett 1-2 dagar. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 


 

221103

Byte av elmätare i panncentral.

 

Skånska Energi har aviserat om ett byte av elmätare i föreningen. Detta kommer att ske någon gång dagtid (07:00-16:00) mellan 14-18 November och tar ca 30 minuter. Tyvärr kan vi inte få en mer specifik tid än så men bytet ska bara ta 30 min och allt arbete kommer att ske i panncentralen.

Om du har känslig utrustning hemma och behöver veta i förväg exakt när bytet sker så rekommenderar Skånska Energi att du kontaktar dom enligt följande:telefon 020 – 62 00 00 eller maila skanska-energimatarbyte@one-nordic.se och uppge ärende-ID S1929556 och kundnummer 426998

Med vänlig hälsningStyrelsen.

 


 

2022-09-30

Gemensam trädgårdsdag!

Söndagen den 9/10 11:00 

Samling vid gästparkeringen. 

 


2022-09-28

Vi har fått följande information från Telia om vårt tv-utbud.
 
”Förhandlingar har pågått mellan oss och Viaplay Group. Vi har försökt in i det sista men Viaplay vill inte fortsätta diskussionerna och därför kommer vi tyvärr inte i mål med ett nytt avtal till 30 september, något vi är uppriktigt ledsna för då det påverkar dig som kund. Det innebär att vi inte längre får erbjuda Viaplays innehåll från den 1 oktober. Kanaler som berörs i ert kollektiva avtal är: TV3, TV6, TV8 och TV10.
För tillfället ersätter vi med nytt attraktivt innehåll som passar både stor och liten. Med innehåll från bland annat C More, SF-kanalen, UEFA Champions League och nylanserade SkyShowtime finns något för alla smaker.”

2022-09-09

Hej alla. Här kommer lite information från styrelsen. Ni kommer även att få detta på papper i era brevlådor under dagen idag. 

Mvh Styrelsen

Ekonomi

Arbetet med föreningens ekonomi pågår och styrelsen tillsammans med HSB jobbar för att se över och minimera den ökning av avgifter som ofrånkomligen kommer att ske på grund av den rådande ekonomin i landet.  För tillfället vill vi inte redogöra några siffror på ökningen då vi i nuläget avvaktar svar från Nordea. 

Du som medlem och boende i föreningen kan själv påverka genom att tänka genom din förbrukning av el och gas. Tvätta och diska fulla maskiner, inte vädra med elementen igång i rummet är några tips. Byt ut dina glödlampor mot energisnåla varianter. 

En sak som verkligen är ”onödiga utgifter” för föreningen är eventuella extrakostnader gällande avfallstömning.  Släng bara sådant som ska vara i det specifika kärlet, vik ihop kartonger så att inte kärlen blir överfulla, töm inte jord i trädgårdsavfallet och kör gärna en sväng själv till återvinningen om du har stora mängder av exempelvis kartong. Allt för att undvika onödiga utgifter. 

Tillsammans kan vi alla påverka vår förenings ekonomi. 

 Obligatorisk ventilationsservice (OVK)

Den 3/10 kommer Lindsells och ser över vår ventilation och utför en del servicearbete i vissa lägenheter. Detta är obligatoriskt för alla så se till att Lindsells har tillträde till din lägenhet denna dag.  Några hålltider är följande: mellan 08:00-12:00 Hus 1,2,3 samt 4. Resterande hus på eftermiddagen. 

Om ni inte kan vara hemma denna dag eller låta någon bekant öppna förentreprenören så får ni kontakta Lindsells på 046-2718191 och boka en annan tid. Observera dock att ni i så fall själva får bekosta tiden för det extra servicebesöket.

Obligatorisk avloppsspolning

Den 3-4/10 kommer Avloppsjouren att spola våra badrum och köksavlopp. Även här är det obligatoriskt för samtliga medlemmar.  Den 3/10 spolas hus 10,8,5 och 6. Den 4/10 spolas resterande hus. 

Vidta nedanstående skyddsåtgärder inför spolningen:

• Plocka undan allting under vasken i köket• Om det finns en badkarsfront, tag av den• Rulla ihop eller flytta eventuella mattor som ligger nära vaskarna• Lägg en tyngd (t.ex. en bok) på toalettstolen samt en tidning över varje vask

Angående tillträde till lägenheterna!OBS! Det är otroligt viktigt att avloppsjouren får tillträde till alla lägenheter i föreningen! Om ni inte kanvara hemma just denna dag och öppna för dom, finns möjligheten för er alla att lämna nyckelndirekt till spolaren på morgonen eller till er granne.

Återspolning utav lägenheter som inte öppnar/är hemma, 500kr/lägenhet och debiteras lägenhetsinnehavaren. 

Telefonnummer till Avloppsjouren: 0760-800 800

 


2022-05-19

Årsstämma

 

Den 7 juni 18:00 är det dags för årets stämma. Kallelse ligger ute nu i era brevlådor. 

 

Plats är Föreningslokalen på Högalidsvägen 

https://kartor.eniro.se/?c=55.804034,13.104168&z=17&q=%22H%C3%B6galidsv%C3%A4gen%20133%22;geo

 

Ingen föranmälan krävs. 

Väl mött!

Styrelsen


2021-06-30

 

VIKTIGT INFORMATION KRING VATTENLÄCKA!!!

Tisdagen den 6 Juli kommer VIS att behöva gräva in mot panncentralen för att byte av rörstam ska ske. 

Detta innebär att mellan 07:00-16:00 så kommer den del av rågvägen som ligger EFTER panncentralen att vara oåtkomlig med bil. Se bild. Markerade platser berörs. 

Ni som behöver det får använda er av besöksparkeringen denna dag och vi ber alla att inte använda besöksparkeringen till annat än de boendes bilar. 

Mvh

Styrelsen

 

 

 

2021-06-21

PARKERINGSBRIST p.g.a. fortsatt VA-arbete

Vi behöver allas hjälp med att frigöra parkeringsplatser till våra bilar. Vi skulle vilja be er som har motorcykel/moped att parker dessa ex. vid cykelställen så länge VA-arbetet pågår i gatan.

Tänk på att inte blockera utrymningsvägarna.

Tack för gott samarbete!

Hälsningar Styrelsen


2021-06-16

UPPDATERING Vattenläcka

VIS kommer att behöva göra ett större arbete än det som var tänkt från början. Därför drar arbetet ut på tiden då delar ska beställas, levereras etc.
Dessutom behöver ytterligare grävning ske mot panncentralen. Detta är planerat till veckan efter midsommar.
Det innebär att under en dag mellan 08:00-16:00 så kommer den del av Rågvägen som ligger EFTER pannhuset att vara otillgänglig.
Exakt vilken dag är inte planerat i nuläget. Vi återkommer naturligtvis med info så fort vi vet.
 
När det gäller parkeringssituationen så är det plats 14,15,16 som påverkas av arbetet då de inte kan använda sina p-platser.
 
Därför har vi nu, temporärt, flyttat dessa platser till gästparkeringen. Skyltar sitter uppsatta närmast miljöhuset.
Vänligen parkera inte på dessa platser!!
 
Vi beklagar stöket och hoppas att allt snart ska vara återställt igen, under tiden ber vi om tålamod.
 
Mvh
Mats Åkerman
Styrelsen

2021-06-10

Varmvattenläcka på vårt område

I måndags upptäckte vi en varmvattenläcka så vi tillkallade VIS för att få det åtgärdat.

De arbetar fortfarande med att hitta läckan och imorgon, fredag 11/6 behöver de gräva ytterligare en bit. Vi skulle vilja be er som har parkeringsplatserna nr 14, 15 och 16 att parkera era bilar på besöksparkeringen så att VIS kan fortsätta sitt sökande på vattenläckan. Under tiden som de arbetar behöver de stänga av vattnet från och till. På kvällen sätter de på vattnet och då sipprar det ut vatten vid deras arbetsplats samtidigt som ni har tillgång till vatten. Under dagtid rekommenderar vi att ni har spolat upp några kannor vatten.

Vi håller er som har tillgång till FB uppdaterade och när problemet är löst går vi ut med ytterligare ett mejl till er som inte har FB samt på vår hemsida. 

Önskar er en trevlig kväll! 

Mvh Styrelsen


2021-06-06

Info om Skötselkartan

Skötselkartan visar fördelningen av ansvaret för skötseln av grönytorna i föreningen.

Det ligger i hela föreningens intresse att hjälpas åt att sköta våra gemensamma ytor. Både när det gäller trivsel, föreningens ekonomi och för ens egen skull.

Alternativet är annars att vi lägger ut alla gemensamma ytor på en entreprenad. Vilket då kommer innebära högre månadsavgift.

Hälsningar 

Styrelsen


2021-06-02

Kallelse + bilagor till årets digitala stämma finns nu i era brevlådor.

OBSERVERA att senaste dag för registrering av medverkande på stämman är den 10/6. Registrering görs genom att mejla armina.gunic@hsb.se.

Skulle ni sakna en bilaga så finns de även digitalt på vår hemsida under ”för medlemmar” – ”årsstämma”

 

Mvh

Styrelsen

 


2021-05-27

Hej

Installationen av våra laddstolpar är nu klar men inte driftsatt, detta kommer att ske på fredag den 28/5. Därefter kommer vi att öppna upp för alla medlemmar att registrera sig som användare.

Under tiden så går det bra att använda p-platserna som vanligt. Vi återkommer så fort som möjligt med information om vilka regler som gäller för el-bils platserna.

 

Mvh

Styrelsen


2021-05-11

Hej alla medlemmar

Med start den 25/5 kommer företaget Wallbee hit för att installera laddstolpar för elbilar på vår besöksparkering. Arbetet beräknas ta 1-2 arbetsdagar och vara klart senast tisdag den 25/5.

4 parkeringsrutor kommer att förses med ladd punkt för elbil. Det gäller de platser som ligger närmast vår panncentral (huset med röd lampa på taket).

Vi ber er därför att inte använda dessa p-platser under tiden installationen pågår.

För att kunna använda laddlösningen behöver man registrera sig som kund, detta kommer att skötas av styrelsen. Mer information kommer så fort vi har den.

Efterfrågan för en laddlösning har funnits ett tag och nu är vi glada att äntligen kunna få till stånd en sådan. Vi hoppas att alla medlemmar respekterar att laddplatserna är till för el och hybridbilar.

Mvh

Styrelsen


2021-05-08

Information till alla våra gamla och nya medlemmar

Styrelsen vill påminna alla om att läsa igenom våra stadgar och ordningsregler som finns upplagda på vår hemsida. Ordningsreglerna reglerar bl.a. vad som gäller i föreningen för parkering i området, planteringar på upplåten tomtmark, grillning, sophantering m.m. Man kan även läsa om att man ska hålla en låg ljudnivå efter kl. 22.00 och efter kl. 00.00 så ska det vara helt tyst. Man bör tänka på att inte använda tvättmaskin eller torktumla efter kl. 00.00, då ljud och främst vibrationerna från centrifugeringen sprids lätt till andra lägenheter vilket kan störa grannarna.

Tack för att ni visar hänsyn till varandra!

Fortsatt trevlig helg önskar Styrelsen!


2021-05-08

Telia – Tvillingabonnemang

Har ni fått brev/mejl från Telia angående utökad kostnad och ni endast har två boxar, måste ni själv kontakta Telia på 90 200.

Extrakostnaden gäller endast för de som privat har beställt en extra box utöver de två som ingår i Brf. Avtal.

Trevlig helg!

Styrelsen


2021-05-02

Årsstämman är nu bokad, skriv upp tisdagen den 22/6 kl. 18.00

Mötet kommer att hållas digitalt och kallelse från HSB kommer att delas ut så håll utkik i era brevlådor.

Finns intresse av att vara med i styrelsen så tag kontakt med vår valberedare Sofia Loebfialoeb@hotmail.com 

Ett stort Tack till er alla som kom och hjälpte till på vår gemensamma trädgårdsdag!

Mvh / Styrelsen


2021-03-28

PÅMINNELSE!

Den 31/3 är sista dagen för inlämning av motioner till årsstämman 2021, för ytterligare info se nedan.

Varmt välkomna till årets Trädgårdsdag, söndagen den 25/4 mellan kl. 11-15.

Ett ypperligt tillfälle för både gamla och nya grannar att träffas, Vi hjälps åt med städning av vårt område, miljörum samt inventering av trädgårdsredskap som ev. behöver repareras m.m.

Medtag gärna egen fika och håll avstånd till varandra, så ses vi på gästparkeringen kl. 11.00.

Mvh Styrelsen


2021-02-26

Årsstämma 2021

Nytt år och snart dags för en ny årsstämma.

Eftersom vi inte har blivit helt pandemi-fria detta året heller så kommer vi att försöka hållaårets stämma digitalt med hjälp av HSB. Stämman är planerad att äga rum i mitten eller slutet av Maj. Mer exakt datum kommer senare.

Däremot så vill vi flagga för att sista dagen att lämna in motioner för årets stämma är den31/3. Motioner inlämnade efter detta datum kommer inte att tas upp i årsstämman.

Motionerna kan ni skicka till styrelsens mailadress brf.vastragryet@gmail.com eller lägga påföreningens brevlåda. Det går alltså inte att lämna in motioner via hemsida eller Facebook.

Motionen ska vara utformad enligt HSB rekommendationer. Mer om utformningen hittar dupå HSB hemsida.

Eftersom vi inte är riktigt säkra än på vad HSB digital årsstämma kan erbjuda för funktionerså avvaktar vi med information om vi ska använda oss av röstning via det digitala verktygeteller poströstning. Vi återkommer med mer information längre fram.

Med vänlig hälsning

Styrelsen


2021-01-31

Information om beskärning;

Beskärning av föreningens träd är uppskjuten på grund av rådande omständigheter. Gröna Gården har drabbats hårt av Covid-19 på företaget och kommer starta upp beskärningen så snart det blir möjligt.

Mvh

Stytelsen


2021-01-15

Hej!

Nu är det ok att ställa sin egen bil på besöksparkeringen igen, securitas kommer inte att lappa dessa.

Styrelsen återkommer så fort som möjligt med en permanent lösning på parkeringsfrågan.

Mvh

Styrelsen.


2021-01-09

Regler gällande gästparkeringen.

Ni som har parkerat era bilar på gästparkeringen har fått böter. Detta gäller då bilar som är skrivna på er.

Styrelsen kommer att ta upp detta på nästa möte för att se om vi kan lösa detta så att ni som har behov av en extra plats ska kunna använda gästparkeringen.

Vi återkommer med besked så snart vi kan.

Mvh

Styrelsen


2020-12-01

Problem med störningar på TV:n eller internet?

Telia tipsar!

Börja med att dra ut kontakerna på;

 • Routern
 • TV-boxen
 • Mediaomvandlaren
 1. Sätt i Mediaomvandlarens kontakt igen.
 2. Därefter väntar ni i minst 5 min innan ni sätter i Routern.
 3. Vänta ytterligare minst 5 min med att sätta igång TV-boxen.

Fungerar det ändå inte, ring Telia 90 200.

Övrig information

 • Viktigt att tänka på vid dusch, tvätt och torktumling är att dra upp ventilationen på max under dessa tillfällen, för att evakuera den fuktiga luften snabbare.
 • Vi lämnar månadsavgifterna oförändrade till nästa år 2021.

Vi i Styrelsen vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År | Lärarförbundet Tanum

2020-11-30

Hej alla!
 
vi har fått koderna till samtliga tv-boxar från Telia nu. Dessa kommer att distribueras ut till er alla i pappersform. Håll utkik i brevlådan efter ett vitt kuvert. Varje hushåll får 2 unika koder med Paketet Lagom + Danmark. Spara gärna dessa papper för framtiden om ni skulle behöva koderna igen. Vid utflyttning så ska koderna lämnas över till den nya ägaren.
 
Telia meddelar även att det är 90200 som gäller om ni har tekniska problem med internet, tv eller IP-telefonin.
 
Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor kring detta.
 
Mvh
Mats Åkerman
Styrelsen

2020-11-04

Trädfällning!

Arbetet med att hålla området i ett bra skick fortsätter och nu har tiden kommit till våra träd på området. I samband med förra trädgårdsdagen så fälldes ett antal träd vid parkeringen.

Under november-december kommer Gröna gården att fälla ett träd vid hus 1, exakt tidpunkt är inte satt i nuläget. Under januari-februari kommer även resten av våra träd att hamlas vilket innebär en kraftig beskärning, exakt tidpunkt för detta är inte heller satt just nu men vi hoppas kunna återkomma inom kort med mer information kring detta. Allt klipp från hamlingen kommer att samlas nere i vändzonen tills allt är klart, därefter forslas det bort.

Fällning och hamling ska inte innebära någon störning för er men se gärna över ytorna kring träden så att dom är tömda.

Hälsningar Styrelsen

 

2020-08-28

Trädgårdsdag, sönd 27/9 kl. 11-13

Dagen då vi alla träffas och hjälps åt med att få ordning i våra gemensamma utrymmen och grönområden.

 • Städa de gemensamma förråden.
 • Städa miljörummen.
 • Plocka in gemensamma möbler m.m.
 • Trädfällning, tag med motorsåg om ni har.

Vi samlas vid besöksparkeringen kl. 11.00,  Varmt välkomna!

På grund av rådande omständigheter så föreslår vi, att vi avrundar trädgårdsdagen vid gästparkeringen med egen medhavd fika för de som vill.

Hälsningar Styrelsen


2020-08-17

Hej!

Det är rejält varmt och torrt nu. Skönt men innebär också att man behöver vara extra vaksam.

Kävlinge kommun har nu infört eldningsförbud.  Läs mer om detta på kommunens hemsida.

Om ni ska grilla ska grillen stå på ben, vara placerad på grus eller sten samt att ni har en spann med vatten tillgänglig. Håll grillen under uppsikt och säkerställ att den är ordentlig släckt efteråt.

Mvh

Styrelsen


2020-07-24

Svar på fråga från FB som berör alla medlemmar

Styrelsen har under våren haft kontakt med HSB gällande utredning av upplåtna tomtytor utanför markplanslägenheterna i föreningen. Styrelsen har hittat ett brev från en av HSB:s jurister och som fanns som bilaga till ett styrelsemötesprotokoll från år 2010. I brevet bekräftar juristen att de har tagit emot upplåtelseavtal för tomtmark som är undertecknade mellan bostadsrättshavare och föreningen. Upplåtelserna skulle noteras i lägenhetsregistret men det gjordes aldrig av HSB. Vi kan inte heller hitta avtalen i vårt arkiv och det kan inte heller HSB göra. De hittade endast ett avtal som ej var undertecknat men där vi kan se vad avtalen innehöll. Där fanns även med en situationsplan över vår fastighet med inmarkerat hur stor tomtyta som uppläts till varje lägenhet. Vi har ännu inte fått svar från HSB hur vi går till väga med upplåtelserna om varken vi eller de har kvar avtalen och ingen registrering har skett i lägenhetsregistret. Vi avser fortsätta denna diskussionen med HSB efter semestrarna och försöka hitta en lösning och då kommer vi att informera alla medlemmar om detta.

När det gäller gräsklippning så ska bostadsrättshavare med markplanslägenhet själv ansvara för gräsklippningen på sin tomt d.v.s längs sin lägenhet och max 8 m ut från fasad. Gröna gården klipper de stora gräsytorna men de ytor som är kvar ska vi medlemmar klippa själva gemensamt som t.ex. gräsytorna på gårdarna framför husen.

Vad som gäller för planteringar, skötsel m.m. finns att läsa i föreningens dokument på vår hemsida;

 • Tillägg avtal upplåtelse, 2011-06-28
 • Tillägg till förordningsregler, 2011 Plantering på våra uteplatser
 • Förordningsregler, 2013-04-18

Hälsningar

Styrelsen

________________________________________________________________________________

2020-07-04

Styrelsen önskar alla en Glad Sommar!

________________________________________________________________________________

2020-06-14

Hej,

För er info, kommer Gröna Gård med start nästa vecka, v.25 påbörja häckklippning.

Vänligen se till så att de får fri tillgång till häckarna.

Trevlig söndag!

Styrelsen

________________________________________________________________________________

2020-06-10

Hej

Nu är årets årsredovisning klar och finns i era brevlådor.

Anledningen till förseningen är att borevision har haft problem med ett flertal BRF revisioner detta året.

HSB kommer att utreda detta.

Mvh

Styrelsen


2020-06-01

Hej
 
fönsterputsningen som skulle ske i samband med fasadtvätten kommer att ske i slutet av vecka 24. Vi har påpekat att detta borde skett tidigare för leverantören och dom ska försöka snabba på det.
 
Mvh
Styrelsen

2020-05-28

Viktig information!

På grund av försening av föreningens bokslut flyttas årsstämman från den 4 juni till den 11 juni. Samma klockslag och plats som tidigare gäller.

Möjligheten att poströsta som tidigare angetts kommer tyvärr att utgå då detta inte är möjligt att genomföra i dagens läge.

Mer information finns i era brevlådor.

MvhStyrelsen


Hej!

Det tog ett tag att få fram reservdelar men nu är gräsklipparen i förråd 5 lagad och klar att användas igen.

Mvh

Styrelsen


2020-05-19

Uppdatering – Tvättning av fasader

Eftersom arbetet inte kan utföras när det regnar så har arbetet försenats. Man planerar att påbörja detta imorgon onsdag 20/5 förutsatt att regnet håller sig borta.

Detta innebär att slutdatum för arbetet blir försenat till nästa vecka.

Mvh

Styrelsen


2020-05-06

Uppdatering – Tvättning av fasadväggarna sker vecka 21

Under vecka 21 kommer Klottrets fiende No 1,  på måndag och tisdag, algbehandlas fasaderna med start längst ner i gatan med hus 10 och 5. Växter och blommor flyttas 5 meter från fasad eller skyddas. Utemöbler och paviljonger ska inte ta skada av algmedlet men för att underlätta och få hela fasaden behandlad ber vi er vänligen att flytta ut möblerna en bit från fasaden.

Mvh Styrelsen


2020-04-26

Information kring årets stämma finns nu i era brevlådor. Det går även bra att ladda hem här

Eftersom vi har en pågående pandemi som ställer vissa krav så kommer årets stämma att se lite annorlunda ut. Poströstning och möjlighet att skicka ombud exempelvis.

Tyvärr finns inget internet i vår lokal så möjligheten att ansluta vid videolänk finns inte.

Mvh

Styrelsen


2020-04-23

Tvättning av fasadväggarna sker vecka 20

Under vecka 20 kommer Klottrets fiende No 1 och tvättar rent våra fasader. Ta bort alla möbler, blomkrukor samt andra saker som ni är rädda om och efter att de är klara kommer alla fönsterna att bli putsade.

Mvh Styrelsen


2020-04-06

Ny funktion på hemsidan

Nu kan du ställa frågor till styrelsen direkt via hemsidan. Funktionen ”Fråga Föreningen” fungerar som ett allmänt forum för samtliga medlemmar men man kan även ställa frågor till styrelsen. Ställer en fråga gör du genom att klicka på ”ask a question” Om du enbart vill ställa frågan till styrelsen utan att andra medlemmar ser den så markerar du i rutan ”only visible for moderator or admin”

Än så länge är funktionen på engelska men så fort en översättning lanseras så implementerar vi den.

Vi hoppas med denna funktion att vi ska kunna bygga en kunskapsbank samt ge alla medlemmar en chans att hjälpa varandra.

Det går givetvis bra att maila frågor på den vanliga mailen framöver.

Mvh

Styrelsen


2020-04-06

Information kring avgiftstillägg för nytt avtal med Telia

Hej

Styrelsen har nu fått bekräftat av HSB att den nya kostnaden för Telia kommer att läggas till först i juni månad. Det innebär att juni månads avgift kommer att innehålla ett retroaktivt pålägg för april och maj månad.

Anledningen är att HSB har svårt att hinna med förändringar i och med Covid-19.

Mvh

Styrelsen.


2020-03-27

Covid-19 information

Föreningen följer de rekommendationer som myndigheterna går ut med. Detta innebär att vi i nuläget drar ner på sammanskonster inom föreningen.

Därför har styrelsen beslutat att:

 • Inte hålla några gemensamma trädgårdsdagar tills vidare.
 • Skjuta årsstämman på framtiden, dock måste vi enligt stadgar hålla det innan juli månad. Vi följer utvecklingen och återkommer i frågan.

Fasadtvätt

Våra fasader behöver verkligen tvättas och nu har föreningen tecknat ett avtal med ”Klottrets Fiende no1” och fasadtvätt kommer att utföras när det blivit lite varmare ute för att tvätten ska bli effektiv. Exakt datum för detta inte satt men vi återkommer så fort vi vet. Detta gäller då endast våra fasader, inte trappor eller trappgångvägar. Upplever ni att det finns en uppenbar halkrisk så kontakta styrelsen. Man kan med ganska enkla metoder få bort den beläggning som finns.

Viktigt också här är att tvätten kommer att innebära att fönster kommer att bli smutsiga. Därför kommer en fönstertvätt också att utföras i samband med fasadtvätten.

Mossa i gräsmattor

Styrelsen kommer att be Gröna Gården att gå över alla gräsmattor och bekämpa mossan. Alternativt så tar vi fram möjlighet för er att själva behandla mossan.

Nytt avtal Telia

Nu har vi delat ut router och tv-boxar till lägenheterna och Telia har gått över till det nya avtalet. Dock så har HSB inte  lagt in den nya kostnaden på hyresavierna.Därför kan det vara så att april månads kostnad läggs retroaktivt på maj istället.Dock ska ni inte få fler privat fakturor från Telia gällande ert bredband.  Styrelsen fortsätter jaga HSB i frågan och återkommer.

Styrelseuppdrag /Årsstämma

Valberedningen har sparkat igång inför årsstämman som kommer att hållas så småningom och ni kommer alla få lappar i brevlådan med information samt möjlighet att anmäla ert intresse för att sitta i styrelsen eller valberedningen.En förening är ju aldrig starkare än dess styrelse och därför ser vi gärna att vi blir fler inom både ekonomi, styrelse samt valberedning. Har ni frågor kring uppdragen så kontakta gärna styrelsen på den vanliga mailen.

Mvh

Styrelsen


2020-03-21

Bra jobbat! 🙂

Då har nästan alla hämtat sin nya utrustning för Telia.

Ni som ännu inte hämtat bör göra detta snarast eftersom Telia vill att ni skickar tillbaka den gamla routern inom 21 dagar annars riskerar ni att få bekosta den gamla routern själv.

Ring Mats på 0708-513665 för att bestämma en tid för upphämtning.

Har ni problem med den nya utrustningen ska ni första hand vända er till Telia på 90200 för hjälp.

Mvh

Styrelsen


2020-03-16

Angående retur av bredbandsutrustning

Styrelsen har tidigare ställt frågan till Telia huruvida router och tv-boxar ska returneras efter bytet. Eftersom vi inte har fått svar på frågan så antog vi att det INTE skulle returneras

Telia har nu skickat ut brev till alla om att routern som tidigare använts ska returneras.

Vi beklagar att denna information inte gick ut tidigare.

Mvh Styrelsen


2020-02-24

Information till alla medlemmar

Frågor och svar gällande det nya bredbandsavtalet med Telia.

Vilken bredbandshastighet ingår i den nya tjänsten från Telia?

– Det kommer att levereras en hastighet av 100/100 Mbit/s till varje lägenhet men sedan har varje lägenhet möjlighet att beställa en högre hastighet upp till 1000 Mbit/s. Detta kostar i så fall extra och tjänsterna kan beställas via Telia på tel. 90 200 eller via Mitt Telia efter uppdateringen av våra switchar.

Jag har ett avtal med en annan bredbandsleverantör som jag är bunden till. Kan jag vänta med att aktivera den nya bredbandstjänsten tills mitt nuvarande avtal har löpt ut så att jag kan undvika dubbla kostnader?

– Tyvärr så finns det ingen lösning på att vänta med att aktivera bredbandstjänsten tills ditt nuvarande abonnemang löper ut. Tjänsten aktiveras samtidigt i alla lägenheter och Telia kan inte aktivera den vid olika tidpunkter för olika lägenheter.

Jag har nu ett bredband från Telia där Spotify ingår. Hur blir det med Spotify när vi ska övergå till ”gemensamt bredband” från Telia?

– Om du har Spotify via Telia så bör du kontakta dem på 90 200 och kontrollera hur abonnemangen ligger hos Telia. Det bör inte vara några problem med att fortsätta som vanligt men det kan skilja sig individuellt mellan avtalen så det är bäst att stämma av det med Telia först.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


2020-02-11

Information till alla medlemmar

Service av ventilation.

Inom kort kommer det att utföras service i samtliga lägenheter av fläktaggregat samt rensning av ventilationskanaler. Håll utkik i era brevlådor då lappar kommer att delas ut om tidpunkt.

Telia avtalet.

I och med att det nya avtalet med att Telia träder i kraft i mars 2020 så kommer månadsavgiften att höjas med 230 kr/månad. Detta ska ställas mot dagens kostnad för bredband 429 kr/månad. Med andra ord så blir den verkliga kostnaden 199 kr mindre i månaden för er som har bredband från Telia idag.

Kommande underhåll.

Föreningen planerar att utföra algtvätt av samtliga fasader, loftgångar och trappor, mer information kommer inom kort.

Hemsidan.

Vi har nu börjat att regelbundet uppdatera hemsidan för att ni lättare ska hitta information. Saknar ni någon information eller har synpunkter så mejla styrelsen.

Glöm inte att du kan prenumerera på medlemsbrevet genom att anmäla dig via hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


Viktig information till alla medlemmar.

Som vi meddelade i det senaste medlemsbrevet så har föreningen tecknat nytt avtal med Telia kring tjänsterna Tv, IP-telefoni och bredband.

Anledningen till att föreningen väljer ett nytt avtal är att bland annat sänka kostnaderna men även för att vi i framtiden ska ha en möjlighet att höja kapaciteten från Telia.

Bytet kommer att påbörjas den 11 Mars 2020 med byte och omkoppling av Telias switchar. Denna dag kommer det förekomma störningar i leveransen.

Mediaomvandlare

I samband med detta byte kommer också Telia att byta ut våra mediaomvandlare i varje lägenhet. Telia kommer därför att behöva komma in i era lägenheter.Mer info om vilken dag detta blir kommer att skickas ut.Senast den 20 Mars ska alla mediaomvandlare vara utbytta.

Entreprenör för byte av mediaomvandlare är Transtema.

Nya routrar och Tv-Boxar

Ni kommer även att få nya routrar och tv-boxar som distribueras ut av styrelsen.

Även här kommer vi återkomma med mer information.

Viktigt är att ni som idag får bredband från annan leverantör än Telia ser över era avtal och säger upp dessa.Ni som har bredband från Telia kommer automatiskt att gå över i det nya avtalet

Frågor kring detta får ni gärna skicka till styrelsen, brf.vastragryet@gmail.com

God Jul & Gott Nytt År!

Styrelsen


HejUnder vecka 28-29 (8/7-21/7) kommer Sandå Måleri AB att måla dörrarna på våra förråd.

Då målarna även vill måla sidorna på dörrarna, och inte bara fronten, så hoppas vi att ni kan vara på plats den aktuella dagen så att ni kan låsa upp er förrådsdörr. Det går inte at lämna nyckel till målarna.Mer exakt tidpunkt för måleriet på just din dörr kommer att meddelas av Sandå så håll koll på din brevlåda.Skulle ni inte ha möjlighet att vara hemma den aktuella tidpunkten så lämna gärna er nyckel till en granne om möjligt. Om inte, så kommer målarna att endast måla framsidan på dörren. Eventuellt så kan målning av sidorna göras i efterhand.En arbetsbod kommer under tiden att ställas upp på gästparkeringen. De två platser som ligger närmast vår uppvärmningscentral kommer att tas i anspråk för detta. Vänligen lämna dessa platser lediga från och med söndag 7/7

I informationen från Sandö kommer det att finnas kontaktuppgifter till målarna om ni har frågor kring arbetet.

MvhStyrelsen